Urgo > Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošno

1. Ta pravila določajo pogoje uporabe naročilnice Urgo. Storitev za podjetje Medis, d.o.o izvaja Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Lekarna Ljubljana).

2. Lekarna Ljubljana je imetnik dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem. Lekarna Ljubljana zagotavlja kakovost in sledljivost izdelkov

3. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Registriran uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je izpolnila obrazec za naročilo izdelkov.
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno stran Urgo.

Naročilo

4. Prek spletne strani Medis Urgo je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.

5. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odpošlje.

6. Naročeni izdelki se obračunajo po cenah, ki so objavljene na naročilnici Urgo v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. Znesek poštnine in morebitne kupnine se obračuna in plača po povzetju.

7. Pridržujemo si pravico do napak pri cenah, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

8. Če izdelka ni na zalogi, bomo o tem kupca obvestili v roku 1 delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

9. Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo in bo shranjeno v prostorih Lekarne Ljubljana in v elektronski obliki ter bo obravnavano strogo zaupno. Pisni izvod naročila Lekarna Ljubljana pošlje kupcu skupaj z naročenimi izdelki. V kolikor želi kupec naknadno prejeti dodaten izvod naročila, to pisno sporoči Lekarni Ljubljana, ki mu ga pošlje v primernem roku. Za pošiljanje dodatnega izvoda naročila se zaračunajo stroški kopiranja in pošiljanja.

10. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani Urgo, o čemer bomo kupca obvestili v roku 24 ur in mu povrnili morebitne nastale stroške.

Postopek oddaje naročila

11. Uporabnik vpiše želeno količino pri izbranem izdelku in izpolni obrazec z osebnimi podatki. Nato potrdi splošne pogoje uporabe in izbere »Oddaj naročilo«. Uporabnik je uspešno oddal naročilo, ko pride na zahvalno stran in prejme po elektronski pošti potrdilo o naročilu izdelkov. 

12. Informacije o ceni izdelkov, morebitni poštnini in roku dobave naročenih izdelkov so na voljo na naročilni.

13. Takoj, ko Medis, d.o.o prejme naročilo, posreduje Lekarni Ljubljana vse potrebne podatke za pošiljanje izdelkov. Lekarna Ljubljana pošlje kupcu potrdilo o naročilu v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, posredovan ob naročilu izdelkov. 

14. Ob prejemu naročenih izdelkov kupec prejme tudi podatke o naročilu v pisni obliki. 

Podatki o naročilu

15. Dostavljenim izdelkom, pri katerih je kupec fizična oseba, Lekarna Ljubljana priloži pisen dokument, ki obsega naslednje podatke:

 • podatek, da je prodajalec Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana;
 • podatek o kupcu: ime, priimek in naslov;
 • podatek o naročenih izdelkih;
 • cena izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • strošek kupnine
 • morebiten strošek dostave;
 • naslov za dostavo (v primeru, da se le–ta razlikuje od naslova kupca);
 • podrobnejša ureditev plačila;
 • podatek, da zaradi svoje narave, nekateri izdelki, naročeni prek portala Spletna Lekarna Ljubljana, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
 • naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave. 

Cene in plačilo

16. Redne maloprodajne cene izdelkov na naročilnici Urgo so enake cenam na dan naročila v Lekarni Ljubljana. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine, slednja je navedena na dnu naročilnice. 

17. Naročene izdelke je mogoče plačati po povzetju.

Dostava

18.  Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v roku 2 delovnih dni od oddaje naročila. Če Lekarna Ljubljana ne bo mogla izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na zalogi, bo o tem kupca obvestila na njegov elektronski naslov v roku 24 ur.

19. Naročeni izdelki bodo dostavljeni z navadno dostavo. Stroški dostave so navedeni na naročilnici.

20. Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

21. Če Lekarna Ljubljana pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovorna za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji ali naročilu. Če ob času dostave ni nikogar na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. 

Odgovornost

22. Izdelki se uporabljajo samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali druge strokovne osebe.

23. Medis, d.o.o ali Lekarna Ljubljana ne odgovarjata za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja naročilnica Urgo (npr. izpad delovanja medmrežja).

Napake, vrnitev, zamenjava izdelkov

24. Zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek naročilnice Urgo, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov. 

Izdelki, ki so na voljo v spletni lekarni, pripadajo kategorijam zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskim pripomočkom in otroški hrani. Ti izdelki lahko prihajajo v stik s telesom in telesnimi tekočinami, za nekatere pa je potrebno tudi hranjenje pri kontrolirani temperaturi. Zato vračilo naročenega blaga NI mogoče.

25. Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira Lekarno Ljubljana na enega od navedenih kontaktov (telefon ali e-pošta) in Lekarna Ljubljana bo uredila prevzem ter nadomestilo izdelkov z ustreznimi, na stroške Lekarne Ljubljana. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti in nepoškodovani embalaži.

26. Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Lekarno Ljubljana v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Lekarno Ljubljana v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Lekarna Ljubljana ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

27. Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Takšen paket je potrebno osebno dostaviti na najbližjo pošto v enakem stanju kot ob prevzemu, poštni uslužbenec pa bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. 

28. Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Lekarni Ljubljana omogočiti, da stvar pregleda.

29. Potrošnik ali kupec, ki je Lekarno Ljubljana pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-te v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

30. V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od Lekarne Ljubljana zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. 

31. Kontaktni podatki za reklamacije

Naslov: Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana s pripisom »za Spletno Lekarno Ljubljana«

Elektronska pošta: spletna.lekarna@lekarna-lj.si 

Telefon: 01 23 06 100

Varstvo osebnih podatkov

32. Z vpisom osebnih podatkov v naročilnici Urgo uporabnik dovoljuje, da Medis, d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Medis bo za potrebe izvedbe naročila in dostave izdelkov Urgo odstopil pogodbenemu partnerju potrebne osebne podatke uporabnikov. Partner bo s prejetimi osebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo dogovorjene storitve, ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

33. Medis, d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov naročilnice Urgo vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

34. Podatki iz uporabnikovih spletnih sej se hranijo za namen statistične obdelave spletne strani, ki je del spletnega naročila, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe naročilnice v primeru prekinitve seje Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu spletne strani, vzdrževalcu sistema in strojne opreme. 

35. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe. 

36. Soglašam, da Medis, d.o.o., in družbe v skupini Medis ali za to pooblaščene družbe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov obdelujejo moje osebne podatke za neomejeno časovno obdobje za obveščanje o novostih, ugodnostih, nagradnih igrah in dogodkih. Od Medisovega e-novičnika se lahko kadarkoli odjavite.

Seznanjen sem z opredelitvijo namena obdelave in dovoljujem obveščanje na svoj elektronski naslov. 

37. Skladno z zakonskimi normativi Medis ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Medis, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi.